Våra tjänster

Vi utvecklar våra metoder kontinuerligt för att betjäna ännu bättre!

Hur vi jobbar

Säkerhet och kvalitet i fokus

Vi följer alla gällande reglement och föreskrifter för elinstallationer och kollektivavtal inom branschen för att säkerställa säkerhet och kvalitet i vårt arbete. Vår framgång bygger på både våra kunder och vår personal. Vi tror på att skapa en arbetsplats som uppmuntrar till utveckling och tillväxt. Vi tar hand om våra anställda och ger dem verktygen och resurserna som behövs för att nå sin fulla potential.

Years of Experince
Years of Experince
Years of Experince
Years of Experince
Tjänster

Professionell hjälp för små och stora elprojekt

Vi på Connectus erbjuder tjänster inom elinstallationer och elservicetjänster för bostadshus, företag och privatpersoner. Vårt erfarna team av elektriker kan hjälpa till med allt från elplanering och installation av el i bostadshus såsom egnahemshus, parhus och radhus.

Vi erbjuder också elentreprenader för större projekt som kräver specialiserad kunskap och erfarenhet. Oavsett om du behöver hjälp med små eller stora projekt inom el, kan du lita på att våra professionella elektriker kommer att leverera högkvalitativa tjänster som uppfyller dina behov.

Kontakta oss idag för mer information om våra tjänster inom elinstallationer och elservicetjänster.

Hållbar produktion och konsumtion

Våra åtgärder för en mer miljövänlig verksamhet

Hållbar produktion och konsumtion är en viktig del av vår verksamhet. Vi strävar alltid efter att använda inhemska produkter när det är möjligt och har implementerat energieffektiva lösningar, såsom LED-ljuskällor, i våra installationer för att minska vår energiförbrukning. För att minska vårt materialspill, planerar vi våra arbetsutföranden noga och ser till att allt avfall sorteras och återvinns på ett ändamålsenligt sätt. Vi har också olika kärl för sortering på plats för att underlätta denna process.

Vi har tagit stora steg för att minska vår påverkan på miljön genom att förnya hela vår servicebilpark år 2019. De nya bilarna är miljövänligare, nyare och mer effektiva än de tidigare modellerna. Framöver kommer vi att fortsätta att förnya vår fordonsflotta genom att gradvis byta ut våra servicebilar mot elbilar.

Vi är stolta över våra åtgärder för att främja hållbar produktion och konsumtion, och fortsätter att arbeta aktivt för att minska vår miljöpåverkan.

Anständiga arbetsvillkor

Vår strävan efter en öppen och inkluderande arbetsplats

Vi på Connectus värdesätter goda arbetsförhållanden för våra anställda och strävar aktivt efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig delaktiga i företagets utveckling. Vi arbetar hårt för att skapa en öppen atmosfär där ingen diskrimineras och där alla har rätt att uttrycka sina åsikter fritt.

För att säkerställa goda arbetsförhållanden följer vi gällande kollektivavtal och ser till att våra anställda har tillgång till utvecklingssamtal minst en gång per år. Vi tror att detta är viktigt för att skapa en positiv arbetsmiljö där alla kan känna sig trygga och trivas på jobbet.

Vi strävar också efter att skapa en inkluderande arbetsplats där våra anställda har möjlighet att utvecklas och växa i sina roller. Vi tror att en mångfald av perspektiv och erfarenheter är nyckeln till att skapa en dynamisk och framgångsrik arbetsplats.

På Connectus arbetar vi aktivt för att främja anständiga arbetsvillkor och skapa en öppen och inkluderande arbetsplats där alla kan trivas och utvecklas.