top of page

2008

Connectus grundades år 2008 av Göran och Roland Östman.

Elinstallationer i egnahemshus och elservice med kvalitet var redan från starten en viktig sak. 

År 2016 bestämde sig Göran att varva ned och bli pensionär.

År 2017 kom Sten Sundkvist och Olle Södö med som nya delägare i bolaget och Roland fortsatte som delägare.

Göran sålde sin del av bolaget.

De nya ägarna har lång erfarenhet av större och mindre projekt samt företags- och industriservice.

Detta leder till att företagets tjänster breddas.

På Connectus har alltid pålitlighet och kvalitet varit grundvärden i företagets tjänster, dessa vill vi värna om också i framtiden.

2016

2017

bottom of page